تاثير مغولان بر تاريخ هنر اسلامی و اصول بكار رفته در هنر معماری ايران

تاثير مغولان بر تاريخ هنر اسلامی و اصول بكار رفته در هنر معماری ايران
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 2000 تومان 3000 تومان 33-%

تاثير مغولان بر تاريخ هنر اسلامی و اصول بكار رفته در هنر معماری ايران


فهرست مطالب تاثير مغولان بر تاريخ هنر اسلامی و اصول بكار رفته در هنر معماری ايران:

 • مقدمه
 • هنر پیش از تاریخ
 • هنر در نخستین سالهای اسلام
 • کیمیاگران ایرانی و اکتشافات آنان پیرامون رنگ و رنگسازی
 • نمونه اي از خدمات ايرانيان در زمينه كاربرد هنر نقاشي و خوشنويسي به اسلام
 • هنر پوستر سازي از جنبه گرافيكي توسط ايرانيان
 • هنر معماری ایران
 • هنر قالیبافی در ایران
 • نقوش
 • ابريقهاي برنزه ايراني و اسلامي
 • هنر دوران آغازين اسلام در ايران
 • مساجد با معماري كاملا ايراني
 • خصوصيات پايدار هنر ايران و هنرمند ايراني
 • رابطه بين دين و هنر در نزد ايرانيان
 • هنرمندي هاي ايران در زمينه چوب
 • منابع و مآخذ

 

بخشی از مطالب تاثير مغولان بر تاريخ هنر اسلامی و اصول بكار رفته در هنر معماری ايران:

ذوق سليم، سليقة لطيف، احساس خلاق، ادراك فعال، روح حساس، و عاطفة بارور را اگر به همراه زيبايي و زيباشناسي ذاتي در يك جمله خلاصه كنيم، جامع و مانعي مي‌شود از هنر غني و مجرد ايراني، اين تعريف شايد در نزد برخي از كارشناسان راه خلاف واقع وغلو را پيموده باشد اما در حقيقت اگر به خوبي مشاهده كنيم هر يك از اين عوامل و ابزارهاي معنوي و مادي را مي‌توان در جزء جزء نقش و نگارهاي ريز و ظريف دكوراتيوي كه به منظور آذين و آرايش آثار هنري ايراني بكار رفته‌اند در كالبدي جامع و فراگير مظاهر هنري، به خوبي و به وضوح نمايان است، مشاهده نمود. به واقع ادراك صحيح هنر خلاقة ايراني مستلزم تبيين همين مفاهيم مستتر در جوهر آثار خواهد بود. ذوق و خلاقيت هنري جوامع مختلف از سنن و آداب و بينش‌هاي فرهنگي و سوابق تاريخي و محيط طبيعي آن اقوام ريشه و الهام مي‌گيرد و غالباً اتفاق مي‌افتد كه يك قوم به جهت تبهر و مهارت جانانه‌اي كه در زمينة يك يا چند رشتة خاص از هنرهاي چندگانه (به ويژه هنرهاي سنتي، دكوراتيووتزئيني) تبلور و نمود يافته است، رقابت و برابري ديگر اقوام در آن زمينه‌ها با ملت فوق الذكر كاري عبث و بيهوده خواهد بود. اگر نخواهيم تمامي هنرهاي، هشتگانة معاصر و ديگر مظاهر ذوقي اقوام مختلف را مورد بررسي قرار دهيم و اگر تنها در يك مورد كار تحقيق و تفحص در جريان پيدايش، رشد و بالندگي هنري خاص را پي گيري كنيم و آن زمينه لزوماً موضوعي باشد كه عموميت بيشتري دارد يعني تقريباً نزد تمامي انباء بشري از گذشته‌هاي دور تاكنون جلوه گر ذوق و سليقه زيبايي دوستي باشد؛

و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط