مهارتهای آموزشی

مهارتهای آموزشی
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 4000 تومان 9000 تومان 55-%

مهارتهای آموزشی


مهارتهای آموزشی

فهرست مطالب مهارتهای آموزشی:

 • روش های مختلف آموزش انفرادی
 • یادگیری تا حد تسلط
 • تدریس خصوصی
 • آموزش برنامه ای (PI)
 • آموزش به وسیله رایانه (CAI)
 • سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی
 • آموزش انفرادی تجویز شده (IPI)
 • آموزش انفرادی هدایت شده (IGE)
 • ارزشیابی IPI و CAI و IGE و سایر روشها
 • روش واحد ها
 • ویژگی های روش واحد ها
 • مراجل اجرای روش واحد ها
 • روش واحد موضوع
 • ویژگی های روش واحد موضوع
 • محاسن و محدودیت های روش واحد موضوع
 • روش واحد تجربی
 • ویژگی های روش واحد تجربی
 • نمونه ای از یک واحد تجربی، اهمیت آب در زندگی
 • روش واحد طرح
 • ویژگی های روش واحد طرح
 • محاسن و محدودیت های روش واحد طرح

 

بخشی از مطالب مهارتهای آموزشی:

مهارتهاي آموزشي

روشهاي مختلف آموزش انفرداي :

آموزش انفرادی ممكن است با توجه به امكانات و شرايط، به روشهاي مختلفي سازماندهي و اجرا شود. ما درادامه بحث، تعدادي از اين روشها را مورد مطالعه قرار مي دهيم.

يادگيري تا حد تسلط :

یكي از فنون موفقيت آميز در امر يادگيري روش يادگيري تا حد تسلط است. چنانكه قبلاً در طرح كلر اشاره شد، شاگرد قبل از اينكه به پيشرفت خود ادامه دهد، بايد محتواي آموزشي را تا حد تسلط ياد گرفته باشد. نظريه يادگيري در حد تسلط، توسط بلوم در سال 1968 و بلاك در سال 1971 مطرح شد. براساس اين نظريه، يادگيري و پيشرفت تحصيلي فراگيران به طور وسيعي به زمان يادگيري بستگي دارد (كارول، 1963). به عقيده كارول، شاخص اصلي استعداد تحصيلي شاگردان زمان است. براساس نظريه او، ميزان يادگيري افراد طبق اين فرمول محاسبه مي شود: و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط