تعاريف و ويژگی ‌های بنيادی توابع مثلثاتی

تعاريف و ويژگی ‌های بنيادی توابع مثلثاتی
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید

تعاريف و ويژگی ‌های بنيادی توابع مثلثاتی


فهرست مطالب تعاريف و ويژگی ‌های بنيادی توابع مثلثاتی:

 • اندازه كمان بر حسب راديان، دايره مثلثاتي
 • دايره مثلثاتي
 • پيچش محور حقيقي به دور دايره مثلثاتي
 • زوج بودن و فرد بودن
 • یکنواختی
 • معادلات و دستگاه‌هاي معادلات مثلثاتي
 • حل معادلات و دستگاه‌هاي معادلات مثلثاتي چند مجهولي
 • نمودار توابع اساسي مثلثات
 • ويژگي‌ها و رسم نمودار تابع f(x)=sin x
 • ويژگي‌ها و نمودار تابع f(x) =cos x
 • محاسبه حدود
 • بررسي توابع مثلثاتي به كنك مشتق
 • نامساوي‌هاي مثلثاتي
 • به همراه مثال ها و قضیه ها

 

بخشی از مطالب تعاريف و ويژگی ‌های بنيادی توابع مثلثاتی:

1.1. اندازه كمان بر حسب راديان، دايره مثلثاتي

دانش‌آموزان اولين چيزي را كه در مطالعه توابع مثلثاتي بايد بخاطر داشته باشند اين است كه شناسه‌هاي (متغيرهاي) اين توابع عبارت از اعداد حقيقي هستند. بررسي عباراتي نظير sin1، cos15، (نه عبارات sin10، cos150،) ، cos (sin1) گاهي اوقات به نظر دانشجويان دوره‌هاي پيشدانگاهي مشكل مي‌رسد. با ملاحظه توابع كماني مفهوم تابع مثلثاتي نيز تعميم داده مي‌شود. در اين بررسي دانش‌آموزان با كماني‌هايي مواجه خواهند شد كه اندازه آن‌ها ممكن است بر حسب هر عددي از درجات هم منفي و هم مثبت بيان شود. مرحله اساسي بعدي عبارت از اين است كه اندازه درجه (اندازه شصت قسمتي) به اندازه راديان كه اندازه‌اي معمولي‌تر است تبديل مي‌شود. در حقيقت تقسيم يك دور دايره به 360 قسمت (درجه) يك روش سنتي است. اندازه زاويه‌ها برحسب راديان بر اندازه طول كمان‌هاي دايره وابسته است. در اينجا واحد اندازه‌گيري يك راديان است كه عبارت از اندازه يك زاويه مركزي است. اين زاويه به كماني نگاه مي‌كند كه طول آن برابر شعاع همان دايره است. بدين ترتيب اندازه يك زاويه بر حسب راديان عبارت از نسبت طول كمان مقابل به زاويه بر شعاع دايره‌اي است كه زاويه مطروحه در آن يك زاويه مركزي است. اندازه زاويه برحسب راديان را اندازه دوار زاويه نيز مي‌گويند. از آنجا كه محيط دايره‌اي به شعاع واحد برابر است از اينرو طول كمان برابر راديان خواهد بود. در نتيجه برابر راديان خواهد شد.

و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط