نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات

نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
  • 2000 تومان 3000 تومان 33-%

نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات

مسلمانان علم رياضي ، خاصه جبر و مقابله را به گونه اي پيشرفت دادند که مي توان گفت آنان موجد اين علم مي باشند.اگر اصول و مبادي علم رياضيات قبل از اسلام در دنيا وجود داشت ، لکن مسلمين انقلابي در آن ايجاد کردند و از جمله اينکه قبل از ديگران جبر و مقابله را در هندسه بکار بردند.


نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات

فهرست مطالب نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات:

  • محمدبن موسی
  • ابو حفض يا ابوالفتح الدين عمر بن ابراهيم نيشابوري
  • درباره اهميت و ارزش آثار خوارزمي چنين آورده اند
  • ابوالحسن احمدبن ابراهيم اقليدسي

 

بخشی از مطالب نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات:

مسلمانان علم رياضي ، خاصه جبر و مقابله را به گونه اي پيشرفت دادند که مي توان گفت آنان موجد اين علم مي باشند.اگر اصول و مبادي علم رياضيات قبل از اسلام در دنيا وجود داشت ، لکن مسلمين انقلابي در آن ايجاد کردند و از جمله اينکه قبل از ديگران جبر و مقابله را در هندسه بکار بردند.

جبر و مقابله تا بدانجا مورد توجه آنان بود که مأمون عباسي در قرن سوم هجري ( قرن نهم ميلادي ) به ابومحمد بن موسي ، يکي از رياضيدانهاي دربار خود امر کرد کتاب سادة عام الفهمي در جبر و مقابله تآليف نمايد.

محمدبن موسی و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط