درهم تنیدگی كوانتومی

درهم تنیدگی كوانتومی
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 4000 تومان 12000 تومان 66-%

درهم تنیدگی كوانتومی


فهرست مطالب درهم تنیدگی كوانتومی:

 • پیشگفتار
 • درهم تنیدگی و جداپذیری
 • ملاكهای تشخیص درهم تنیدگی
 • مقیاسهای در هم تنیدگی
 • پیدا كردن حالتهای با بیشترین درهم تنیدگی برای سیستم كیوبیت –كیوتریت
 • ارتباط از راه دور
 • درهم تنیدگی کمکی
 • پیوست 1 : جبر خطی
 • پیوست 2 : تجزیه اشمیت
 • پیوست 3 : عملیات موضعی وارتباطات كلاسیكی LOCC
 • مراجع
 • واژه نامه

 

بحشی از مطالب درهم تنیدگی كوانتومی:

پیشگفتار :

حدود70 سال پیش، اروین شرودینگر نام Verschrankung را به طبیعت همبستگی كوانتومی اطلاق كرد ] Sch35 .[ درز بان محاوره آلمانی برای مردم غیرفیزیكدان این اصطلاح به معنای " مچ انداختن " كار می رود. این واژه درزبان انگلیسی Entanglement و درزبان فارسی در هم تنیدگی ترجمه شده است كه درمعنای ضمنی خود رساتر می باشد . در هم تنیدگی كوانتومی ، نخستین بار در سال 1935 ، توسط انیشتن و همكارانش پادولسكی و روزن1 ، ] EPR35 [ به طور جدی مورد بحث قرار گرفت . ایده این دانشمندان به صورت پارادوكسی با حروف اول اسامی آنها یعنی EPR معروف شده است . این خاصیت در سالهای اولیه پیدایش به صورت یك معما بود ، زیرا وجود حالت های درهم تنیده ، پدیده های غیر كلاسیكی  را تولید می كند . در آن زمان وضعیت و غیر موضعی بودن سیستم های كوانتومی در هم تنیده ، موضوع اختلاف انیشتن و همكارانش  از یك طرف و طرفداران مكتب كپنهاگی  از سوی دیگر بود . اما اكثر فیزیكدانان نمی توانستند دلایل موجود در مقاله EPR  در رد مكانیك كوانتومی را بپذیرند. تا اینكه در دهه 1960 ، یك آزمایش تجربی برای تحقیق درستی یا نادرستی نظریه EPR پیشنهاد شد . درآن زمان، بل نامساوی موسوم به نامساوی بل را پیشنهاد كرد] Bel64 [ . این نامساوی تاییدی بر غیر موضعی بودن سیستم های كوانتومی در هم تنیده است .

با گذشت بیش از چند دهه ، هنوز این خاصیت چه از دیدگاه تئوری و چه از دیدگاه عملی بسیار جالب است . در واقع درهم تنیدگی یكی از حیرت انگیزترین جنبه های فرمولبندی  مكانیك كوانتومی می باشد .

درهم تنیدگی رفتار كوانتومی سیستم های دو یا چند ذره ای است كه نخست با هم برهم كنش كرده و سپس از هم جدا می شوند. براساس مكانیك  كوانتومی ، ذرات جدا شده از هم ، حتی وقتی كه هیچ برهم كنش شناخته شده ای بین آنها وجود نداشته باشد، برهم اثر می كنند و داشتن اطلاعات درباره یكی ، منجر به كسب اطلاعات درباره دیگری می شود . در چند سال گذشته با ظهور نظریه اطلاعات كوانتومی و محاسبات كوانتومی، باردیگر بحث درهم تنیدگی اهمیت فراوان یافته است. كاربردهای متعددی  ازحالت های درهم تنیده كوانتومی پیشنهاد شده، از جمله در محاسبات كوانتومی و انتقالات كوانتومی از راه دوراز این مفهوم استفاده می شود. با به كارگیری سیستم های درهم تنیده كوانتومی در انجام محاسبات و ارتباطات می توان این اعمال را در مقایسه با روش های كلاسیكی سریعتر و از طریقی ایمن تر انجام داد .

بطور كلی انگیزه بررسی  مبحث  درهم تنیدگی  را می توان در چهار مورد زیر خلاصه كرد :

و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.