نگاهی به سیره های پیامبر اعظم

نگاهی به سیره های پیامبر اعظم
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
  • 3000 تومان 5000 تومان 39-%

نگاهی به سیره های پیامبر اعظم


نگاهی به سیره های پیامبر اعظم

فهرست مطالب نگاهی به سیره های پیامبر اعظم:

  • مقدمه ظهور نور
  • نگاهی به سیره های پیامبر از نظر اجتماعی
  • بعد های اجتماعی
  • نگاهی به سیره های پیامبر از نظر اقتصادی
  • بعد های اقتصادی
  • نگاهی به سیره های پیامبر از نظر جهاد
  • نگاهی به سیره های پیامبر از نظر مدیریتی
  • بعد های مدیریت
  • معیار های شایستگی در مدیریت اسلامی

 

بخشی از نگاهی به سیره های پیامبر اعظم:

مقدمه : ظهور نور

شب یخبندان زمین بود جهان را غباری از جهل و نومیدی فرا گر فته بود و اندیشه های گمراه در زمین روان بودند بت ها در هیبت های گوناگون سر بلند می کردند انسان ها بسان رمه های بی شبان در کج راهه های بی مقصود زمین سر گردان بودند بیش از همه سر زمین سوخته حجاز بود که در اتش ایین های پوسیده جاهلی می سوخت آسمان را خورشیدی دوباره می بایست تا ذوب کند یخبندان زمین را کی خواهد امد ان پیام اور اخلاق و سعادت تا جان های تشنه را با فرمان های زلال اسمانیش سیراب کند همان رسولی که پیامبران پیشین وعده امدنش را داده بودند و شب در راه رسیدن به طلوع صبح جمعه 17 ربیع اول بود مصادف با همان سالی که اصحاب فیل قصد ویرانی کعبه کردند و به سنگ سجیل معذب شدند که ناگهان زمین لرزید جهان تیره و تار شد گویی زمین خسته از ستم در تلاتم تولدی بزرگ بود ابلیس قصد رفتن بکرد تا خبر از این دگر گونی بگیرد که با شهاب تیر هابی نورانی رانده شد و ندا امد که دیگر جایی در هیچ اسمانی ندارد ابلیس که پس از تولد حضرت عییسی ع به هفت اسمان میرفت پس از تولد ان حضرت از سه اسمان منع شده بود به یارانش گفت بگردند در زمین و علین دگرگونی را که باعث منع او ا ز چهار اسمان شده بود بیابند چون برفتند و بی خبر باز گشتند خود در پی ان حادثه بزرگ رفت و در ان صبح در خشان بود که بت ها در هر جای زمین به رو افتادند ایوان کسرا بلرزید و 14 کنگره ان سر نگون شد اتشکده فارس از پس 1000 سال افروختن به خاموشی گرایید دریاچه ساوه که دوران درازی مورد پرستش بود فرو رفت و خشکید وادی خشک و برهوت "سماوه" را اب گرفت پادشاهان اقالیم زمین لال شدند و تخت هایشان واژگون شدند علم کاهنان سرنگون شد سحر ساحران باطل و ندای از اسمان در گوش زمینیان طنین انداخت (جاء الحق و ذهق الباطل انم الباطل کان ذهوقا ) و سرانجام چشم انتظاری به سر رسید و محمد (ص) پایان پیامبران برگزیده متولد شد شب یخ بندان زمین از خورشید وجودش گرم شد اندیشه های یخین ذوب شدند و ملائک مهربان هستی پراکنده های زمین را جمع کردند تا شان انسانی در چاه جاهلیت سقوط نکند.

نگاهی به سیره های پیامبر از نظر

الف : اجتماعی ب : اقتصادی ج : جهاد د: مدیریتی

الف : اجتماعی : قران کریم شخصیت پیامبر اسلام را " اسوه" معرفی میکند ومسلمانان را به پیروی از ایشان فرا میخواند (( لقد کان لکم فی رسول اله اسوه حسنه : پیامبر برای شما الگوی نمونه است ))

دسترسی به چنان الگوی والا مسلمانان را از و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط