هدف از خلقت و آفرینش انسان چیست؟

هدف از خلقت و آفرینش انسان چیست؟
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 2000 تومان 4000 تومان 50-%

هدف از خلقت و آفرینش انسان چیست؟


هدف از خلقت و آفرینش انسان چیست؟

فهرست مطالب هدف از خلقت و آفرینش انسان چیست؟:

 • جهان هستی
 • جهان هستی دارای معنای معقول است
 • انسان - در جهان هستی
 • انسان
 • اثبات احترام ذات
 • پذیرش تعهد انسانی برین
 • تعدیل خود طبیعی
 • آزاد کردن انسان از مطلب سازی ها
 • رها ساختن انسان از کابوس جبرهای نمایشی و تقویت اختیار
 • رهایی
 • آزادی
 • اختیار
 • تفکیک امتیازات جبری از امتیازات تکاملی
 • امتیازات جبری
 • امتیازات تکاملی
 • امتیازات جبری مقدمه ای برای امتیازات تکاملی
 • امتیازات جبری عامل گسیختگی و جنگ و امتیازات تکاملی عامل پیوستگی و صلح
 • رابطه امتیازات جبری و امتیازات تکاملی

 

بخشی از هدف از خلقت و آفرینش انسان چیست؟:

هدف از آفرينش انسان را مي توان در چند موضوع كلي زير جمع بندي كرد

1- جهان هستي

1- جهان هستي داراي واقعيت است درك بديهي و دلايل عقلاني سيليم واقعيت جهان را نخستين اصل بديهي مقرر مي دارد، بطوري كه اگر اين اصل بديهي قابل انكار باشد، هيچ چيز ديگر قابل اثبات نخواهد بود. درك ما، علم ما، تصور ما، خواستن ما.... هر يك از از اين ها، حقيقت هاي واحدي هستند، در صورتيكه در هنگام تماس با بيرون از خود، متعلق به موضوعات و پديده هاي متنوع مي گردند، زيرا درك شده ما درباره درخت غير از درك شده ما درباره آتش است. علم ما كه در قفسه چيده شده است. غير از علم ما به اين است كه گوسفند از حيوانات پستاندار است.

وقتي كه ماه را تصور مي كنيم، اين تصور شده غير از آب است كه مورد تصور قرار مي گيرد همچنين موقع تشنگي آب ميخواهيم، نه لباس... باضافه اينكه اگر جهان هستي واقعيت نداشته باشد، هيچ موضوع و رابطه و رويدادي حقيقت و واقعيت نخواهد داشت و يكي ازآن موضوعات انسان است.

در نتيجه انساني واقعيت نخواهد داشت تا انسانيتي وجود داشته و به رسالتي نيازمند بوده باشد.

2- جهان هستي داراي معناي معقول است

جهان هستي داراي معناي معقولي است و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط