مديريت اسناد و بايگانی

مديريت اسناد و بايگانی
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 4000 تومان 6000 تومان 33-%

مديريت اسناد و بايگانی


فهرست مطالب مديريت اسناد و بايگانی:

 • مدیریت امور دفتری
 • دبیر خانه
 • نامه های اداری
 • یادداشت اداری
 • انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری
 • انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری
 • عوامل سازماندهی مدیریت امور دفتری
 • عناوین شغلی دبیر خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری
 • تفکیک نامه ها در مدیریت امور دفتری
 • نامه های باز نکردنی
 • فرم کنترل نامه
 • کد گذاری نامه
 • انواع دفاتر و فرم های مدیریت امور دفتری
 • کنترل نامه ها
 • روش های کنترل
 • نظام غیر متمرکز مدیریت امور دفتری
 • بایگانی
 • تعاریف و اصطلاحات بایگانی
 • تعریف بایگانی
 • تعریف طبقه بندی از نظر بایگانی
 • تعریف تنظیم اسناد
 • تعریف کد یا علامت رمز
 • مزایای نظام غیر متمرکز
 • اصول روش های بایگانی
 • روشهای تنظیم پرونده های اسمی
 • تسجیل راکد بودن پرونده ها

 

بخشی از مطالب مديريت اسناد و بايگانی:

مديريت امور دفتری:

مجموعه اصول و روشهايی است که ناظر بر دريافت و ثبت، تهيه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کليه سطوح سازمانی می باشد.

امور دفتری يا سيستم گردش نامه های اداری دريافت،ثبت، ارجاع ،پيگيری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نيز از اقدامها و مراحل جزيی تری برخوردارمی باشد.

و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط