کنترل اتوماتيک

کنترل اتوماتيک
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 4000 تومان 9000 تومان 55-%

کنترل اتوماتيک


فهرست مطالب کنترل اتوماتيک:

 • مقدمه
 • مدیریت کنترل خودکار
 • سیستم های کنترل را به دو دسته تقسیم می کنند
 • ورودیها خود به دو دسته تقسیم می شوند
 • تعریف دقیق علم کنترل
 • دو نوع ورودی ناخواسته در سیستم وجود دارد
 • ویژگی روش Open Loop
 • مزایای روش Open Loop
 • معایب روش Open Loop
 • بلوک دیاگرام سیستم حلقه بسته
 • وظیفه تجهیزات لوپ کنترل
 • مزایای روش حلقه بسته
 • معایب روش حلقه بسته
 • ریاضیات مورد استفاده در کنترل
 • تبدیل لاپلاس توابع پر کاربرد
 • قضایای تبدیل لاپلاس
 • معکوس تبدیل لاپلاس
 • برای توابع Strictly Proper
 • انتگرال کانولوشن
 • مدل سازی سیستمهای دینامیکی
 • خطی سازی معادلات غیر خطی (Linearization)
 • Transfer Function
 • ملاحظات مربوط به (H(S
 • بلوک دیاگرام
 • مدل سازی در فضاهای حالت
 • مدل سازی سیستم های مکانیکی
 • نمونه ای از سیستم های دورانی
 • مدل سازی سیستم لول مخزن
 • بررسی رفتار steady state transient سیستم های خطی
 • سیستم های درجه 3 و بالاتر
 • محاسبه پاسخ سیستم به ورودیهای خاص
 • محاسبه پاسخ سیستم درجه 1 به ورودی ضربه Impulse Response
 • محاسبه پاسخ سیستم درجه 1 به ورودی پله Step Response
 • قطب و صفر سیستم درجه 1
 • تاثیر feed back در یک سیستم درجه 1
 • سیستم های درجه 2
 • محاسبه پاسخ سیستم درجه 2 به ورودی ضربه Impulse Response
 • محاسبه پاسخ سیستم درجه 2 به ورودی پله step response
 • تعبیر قطب و صفر برای سیستم های درجه 2
 • اثر لوپ حلقه بسته در سیستم درجه 2
 • معرفی روشهای کنترل صنعتی

 

بخشی از  مطالب کنترل اتوماتيک:

عملکرد بهينه سيستم های پويا و بهبود کيفيت و ارزانتر شدن فرآورده ها وگسترش ميزان توليد و نيزماشينی کردن بسياری از عمليات. کنترل علمی است که به تنظيم رفتار و يا مقدار کميت های موجود در محيطهای مختلف عملياتی (همانند محيطهای صنعتی) مي پردازد. به عنوان مثال کنترل يک کوره به معنی تنظيم رفتار تغييرات دمايی يا مقدار دمای آن می باشد.

و ... .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط