آمار و نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار

آمار و نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 3000 تومان 9000 تومان 66-%

آمار و نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار

جامعه نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار و نمونه نمرات رياضی و فيزيک کلاس 201 و 202 دبيرستان عطار


آمار و نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار

فهرست پاورپوینت آمار و نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار:

 • داده ها
 • اعداد تصادفی
 • دسته بندی داده ها و جدول فراوانی
 • جدول فراوانی نمرات ریاضی
 • جدول فراوانی نمرات فیزیک
 • نمودار ساقه و برگ
 • نمودار ساقه و برگ نمرات درس ریاضی
 • نمودار ساقه و برگ نمرات درس فیزیک
 • شاخص های مرکزی
 • میانه
 • نمودار جعبه ای
 • نمودار جعبه ای نمرات درس ریاضی
 • نمودار جعبه ای نمرات درس فیزیک
 • میانگین
 • میانگین نمرات ریاضی
 • میانگین نمرات فیزیک
 • واریانس
 • واریانس نمرات ریاضی
 • انحراف معیار
 • انحراف معیار نمرات درس ریاضی
 • ضریب تغییرات
 • ضریب تغییرات نمرات درس ریاضی
 • نمودار میله ای درس ریاضی
 • نمودار میله ای درس فیزیک
 • نمودار مستطیلی درس ریاضی
 • نمودار مستطیلی درس فیزیک
 • نمودار چند بر فراوانی درس ریاضی
 • نمودار چند بر فراوانی درس فیزیک
 • نمودار دایره ای درس ریاضی
 • نمودار دایره ای درس فیزیک

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط

میانه

1000 تومان
2000 تومان 50-%

گراف

1000 تومان
2000 تومان 50-%

آمار چیست؟

4000 تومان
12000 تومان 66-%