مختصری درباره جغرافيايی طبيعی بين النهرين

مختصری درباره جغرافيايی طبيعی بين النهرين
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 3000 تومان 5000 تومان 39-%

مختصری درباره جغرافيايی طبيعی بين النهرين


بخشی از مطالب مختصری درباره جغرافيايی طبيعی بين النهرين:

 • مقدمه
 • فصل اول
 • ساختار اجتماعی
 • موقعیت برده ها
 • روابط خانوادگی
 • ساكنان درون شهرها و بيرون شهرها
 • موقعيت پادشاه در جامعه بين النهرين
 • موقعيت همسر شاه
 • كاخ شاهي
 • معبد و كاهنان
 • فصل دوم
 • واقعيتهاي مالي و اقتصادي
 • مالكيت زمينهاي كشاورزي
 • واحد پولي در معاملات
 • بهره و نزول خواري
 • تجارت
 • فصل سوم
 • مذهب
 • فصل چهارم
 • صنايع جادوگري و پيشگويي
 • فصل پنجم
 • پزشكي
 • پزشكي و پزشكان
 • فصل ششم
 • معماري بين النهرين
 • آثار و چگونگي معماري جارمو
 • آثار معماري سامره
 • آثار معماري دوره جديد حلف
 • خانه سوخته
 • آثار معماري دوران عبيد
 • آثار معماري اريدو
 • معماري بناهاي مسكوني
 • معماري معابد
 • آثار معماري سلسله پادشاهي اور
 • فهرست منابع

 

بخشی از مطالب مختصری درباره جغرافيايی طبيعی بين النهرين:

يكي از مراكز قديم فرهنگ وتمدن در آسياي ميانه سرزمني بين النهرين است كه بوسيله دورود پر آب دجله و فرات مشروب مي شود . اين دورود از كوهها ي ارمنستان سرچشمه مي گيرند و با فاصله زيادي از يكديگر و با سرعت زياد پس از گذشتن از معابر عميق وارد جلگه بين النهرين گشته پس از مشروب نمودن آن قسمت به طرف جنوب سرازير مي گردند . در حوالي شهر بغداد امروزي فاصله اين دو رود از يكديگر كم مي شود و به حدود 30 كيلومتر مي رسد دوباره هر چه به طرف جنوب مي روند از يكديگر فاصله گرفته تا به بين النهرين سطحي مي رسند . در محلي بنام قورند اين دورود خانه به هم پيوسته وشط العرب را تشكيل مي دهند و از آنجا پس از پيوستن رودخانه كارون به آنها وارد خليج فارس مي شوند .

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط