نقش هنر نمایش در ثبت و اشاعه ارزش های دفاع مقدس

نقش هنر نمایش در ثبت و اشاعه ارزش های دفاع مقدس
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
  • 3500 تومان 4500 تومان 22-%

نقش هنر نمایش در ثبت و اشاعه ارزش های دفاع مقدس

جنگ یکی از معدود مقولاتی است که درطول تاریخ نمایش، دستمایه ی هنرمندان برای خلق آثاری ارزشمند و ماندگار شده است. درکشور ما نیز با وقوع جنگ تحمیلی، آثار نمایشی زیادی در رابطه با دفاع مقدس نوشته یا اجرا شده است.


بخشی از متن تحقیق نقش هنر نمایش در ثبت و اشاعه ارزش های دفاع مقدس:

جنگ یکی از معدود مقولاتی است که درطول تاریخ نمایش، دستمایه ی هنرمندان برای خلق آثاری ارزشمند و ماندگار شده است. در کشور ما نیز با وقوع جنگ تحمیلی، آثار نمایشی زیادی در رابطه با دفاع مقدس نوشته یا اجرا شده است. سئوالات اساسی که این تحقیق درپی یافتن پاسخ برای آنها است عبارتند از:

  • "آیا هنر تئاتر می تواند حامل ارزش های دفاع مقدس باشد؟"
  • ونیز اینکه "چه معیارها و اصولی موجب خلق نمایشنامه یا نمایشی می شود که قابلیت اشاعه ی ارزش های دفاع مقدس را دارد؟

روش تحقیق:

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع مکتوب مربوط به دفاع مقدس و تئاتر دفاع مقدس انجام شده است. بخش هایی از تحقیق حاضر با بررسی نمایشنامه ها و نمایش های تولید شده در رابطه با دفاع مقدس و نیز بر مبنای مشاهدات و تجارب نگارنده در این خصوص شکل گرفته است.

فهرست عنوان ها:

  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • رابطه ی دوسویه هنر نمایش و اجتماع
  • تئاتر دفاع مقدس و هنر نمایش در ایران
  • تئاتر، حامل ارزش های دفاع مقدس

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط