اتاق فكر، نياز امروز مراكز تصميم گيری

اتاق فكر، نياز امروز مراكز تصميم گيری
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 5000 تومان 6000 تومان 16-%

اتاق فكر، نياز امروز مراكز تصميم گيری


فهرست مطالب اتاق فكر، نياز امروز مراكز تصميم گيری:

 • اشاره
 • تعریف اتاق فکر
 • تاریخچه اتاق فکر
 • ریشه شناسی
 • انواع اتاق فکر
 • منتقدان اتاق های فکر
 • اتاق فکر در ایران
 • اتاق فکر از فلسفه تا ضرورت
 • تاریخچه کانون های فکر
 • وظائف نهادهای مولد اندیشه
 • ویژگی های کانون تفکر
 • تشکیل اتاق های فکر راهبردی چند منظوره
 • ضرورت اتاق فکر حکومتی
 • مفهوم سازی و مفهوم ستانی
 • شناسایی
 • مفاهیم بنیادین
 • ادبیات اتاق فکر
 • به تناسب موضوع
 • سیستمی بودن
 • وضع بشری
 • مرکز استراتژیست ها
 • مفاهمه
 • نقد گفتمان وضعیت
 • امکان فکرسازی حکومتی
 • فکرآگاهی و فکرپژوهی
 • پایگاه فکرسازی حکومتی
 • توجیه فکر حکومتی
 • اتاق فکر و اعتماد آفرینی مخاطب
 • ضرورت اتاق فکر در یک حوزه ی خبری

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط