تقویت ساز و کار های کشوری در پشتیبانی از پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی

تقویت ساز و کار های کشوری در پشتیبانی از پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
  • 5000 تومان 15000 تومان 66-%

تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی

تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از «پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی» (نگاهی گذرا به تجربیات دیگر کشورها)

این نوشتار بخشی از تلاش COHRED در جهت توسعه مهارت های اجرایی ENHR در سطح کشوری است و توسط اعضایی از این شورا که در زمینه پیشبرد، پشتیبانی و ساز و کار ENHR فعالیت دارند، تهیه شده است.


تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی

ENHR = پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی

فهرست مطالب مقاله تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از ENHR:

  • پیش گفتار
  • مقدمه
  • پیشبرد عدالت بهداشتی با بکارگیری راهبرد ENHR
  • ایجاد تحول با بکارگیری راهبرد ENHR
  • پشتیبانی ENHR از نظام های پژوهشی
  • حرکت ENHR پا به پای تحولات کشوری

 

بخشی از مطالب مقاله تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از ENHR:

به نام خدا

پیش گفتار

هدف نهایی نظام سلامت هر کشور، ارتقای سطح سلامت مردم و برقراری و پیشبرد عدالت بهداشتی در میان آنان است. پژوهش در این میان می تواند از طریق اطلاع رسانی و ارايه رهنمود در جهت طراحي و اجراي سياست ها و برنامه هاي بهداشتی، نقش بسزايي در نيل نظام سلامت به اين هدف ايفا كند. ليكن در حال حاضر، بسياری از پژوهش ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، اين نقش كارساز را ندارند. تعداد زيادي از پژوهش ها به صورت ناهماهنگ و پراكنده انجام مي شوند كه منجر به ناكارآمدی و دوباره كاری آنها مي شود. همچنين بخش فراواني از پژوهشها در راستای اولويت های نظام سلامت كشورها نيست. رخداد اين مسأله در مورد كشورهای فقير و در حال توسعه چشمگير است.

از سوي ديگر تنها ده درصد از كل سرمايه های پژوهشی دنيا براي نود درصد مردم جهان به كار گرفته می شود. در كشورهای در حال توسعه اين مشكل شديدتر است و حتی همان پژوهش های اندكی كه در اين كشورها انجام می شود، در جهت بر طرف كردن مشكلات بهداشتی و كاهش بار بيماريهای عمده آن كشورها نيست و بيشتر براساس انگيزه شخصي پژوهشگر، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صنايع دارويی و يا مؤسسات خارجی انجام مي گيرد. مجموعه اين موارد سبب مي شود كه برون ده پژوهشی منجر به بهبود سياستگذاری ها و برنامه های نظام سلامت نشود. بنابراين نياز به وجود يك نظام كه بتواند با برنامه ريزی، هماهنگی، پايش، مديريت منابع و فعالیت ها سبب توسعه برابر و كارآمد بهداشتی در سطح كلان شود، كاملاً محسوس است و ...

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط