یادگیری برای هزاره نوین چالش های آموزش در قرن بیست و یکم

یادگیری برای هزاره نوین چالش های آموزش در قرن بیست و یکم
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 2000 تومان 9000 تومان 77-%

یادگیری برای هزاره نوین

چالش های آموزش در قرن بیست و یکم

اگر اچ.جی.ولز دوباره زنده شود، با مشاهده مصیبت عظمایی که در پرتو جهل و بیسوادی، گریبانگیر جامعه بشری شده است، بی درنگ به گور خود باز خواهد گشت! همه زندگی او مشتاقانه در راه دفاع از آموزش، به منظور ایجاد جامعه نوین مبتنی بر علم سپری شد. اما گزارشهایی که پیوسته توسط پژوهشگران و کارشناسان آموزش و پرورش در سراسر دنیا منتشر می شود، این حقیقت را خاطر نشان می کند که آموزش در همه جا؛ از آمریکا گرفته تا هند و ژاپن، رو به نابودی دارد. شنیده ایم در مدارس آمریکا جنایت به حدی رسیده که در بسیاری از مدارس شهری، پلیس مسلح به منظور کنترل وارد عمل شده است! بیشتر دانش آموزان مدارس و دانشجویان دانشکده ها در اغلب کشور ها بی سوادند و خلاقیت به پدیده ای نادر بدل شده است.


فهرست مطالب کتاب:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • بخش اول
 • مشکلات آموزش امروز
 • گفتار یکم
 • یادگیری برای نظم نوین جهانی
 • گفتار دوم
 • آموزش برای مرحله ی بعدی تکامل
 • گفتار سوم
 • آموزش در نظام استکباری غرب
 • گفتار چهارم
 • نظام آموزش عالی ما
 • بخش دوم
 • تکنولوژی و آموزش
 • گفتار پنجم
 • تکنولوژی برای سده بیست و یکم
 • گفتار ششم
 • تکنولوژیهای یادگیری بر پایه کامپیوتر
 • گفتار هفتم
 • مرتبط کردن دانش آموزان با اینفوسفر
 • محیط اطلاعاتی نوین
  1. دسترسی از راه دور
  2. نشر مجازی
  3. حضور از راه دور
  4. مشاوره ی راه دور
  5. اشتراک اطلاعاتی راه دور
 • از همکاری پیوسته تا تشریک مساعی راه دور
 • گفتار هشتم
 • یادگیری از راه دور : انقلاب چند رسانه ای در آموزش
 • دانشگاه آینده
 • گفتار نهم
 • یکپارچه سازی سایتها در کلاسهای مبتنی بر تلویزیون تعاملی
 • گفتار دهم
 • تکنولوژِی در خدمت تدریس و یادگیری
 • گفتار یازدهم
 • به خاطر بی پولی افسرده نباشید
 • گفتار دوازدهم
 • آماده سازی دانشجویان تربیت معلم برای به کارگیری تکنولوژی
 • گفتار سیزدهم
 • دانشگاه های کامپیوتری
 • گفتار چهاردم
 • روباتها در کلاس درس
 • گفتار پانزدهم
 • خلاقیت و فرهنگ یادگیری
 • گفتار شانزدهم
 • لی لی کن ، بپر ، بخوان و یاد بگیر
 • گفتار هفدهم
 • برنامه یادگیری علوم هوشنگ آباد
 • گفتار هجدهم
 • پروژه ی مدارس آینده
 • گفتار نوزدهم
 • مدارس آینده چگونه خواهند بود؟
 • بخش چهارم
 • آموزش و جامعه
 • گفتار بیستم
 • آموزش دانشمندان برای فردا
 • تخصص زدایی از دانشمند
 • گفتار بیست و یکم
 • علوم انسانی در مواجهه با آینده
 • بخش پنجم
 • پارادایمهایی برای فردا
 • گفتار بیست و دوم
 • سازگاریهای نا معقول
 • گفتار بیست و سوم
 • آموزش: بزرگترین منبع
 • گفتار بیست و چهارم
 • رقابت در آموزش
 • گفتار بیست و پنجم
 • تحولات آموزش در سال 2025
 • کتابنامه

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.


محصولات مرتبط