پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی رشته ریاضی

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی رشته ریاضی
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
 • 3000 تومان 12000 تومان 74-%

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی رشته ریاضی

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی، برای رشته ریاضی و همچنین رشته های مرتبط مانند کامپیوتر و سایر رشته ها می باشد.

همچنین از معادله دیفرانسیل مرتبه اول، دوم، سری ها، دستگاه ها و لاپلاس در اسلایدهای این پاورپوینت نوشته شده است.


پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی رشته ریاضی

سرفصل معادلات دیفرانسیل:

فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول:

 1. ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها
 2. معادلات دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن
 3. معادلات دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن
 4. دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد
 5. معادلات دیفرانسیل كامل
 6. عامل انتگرال ساز
 7. معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن

فصل دوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم:

 1. معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم حالت خاص فاقد
 2. معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن
 3. معادلات دیفرانسیل کشی-اویلر
 4. معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن ( تغییر متغیر)
 5. روش ضرایب ثابت( ضرایب نامعین)

فصل سوم: حل معادلات دیفرانسیل به روش سری ها:

 1. سری توانی
 2. نقاط معمولی ومنفرد وجواب های سری معادلات دیفرانسیل
 3. نقاط منفرد منظم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم
 4. حالتی كه معادله شاخص دارای ریشه های برابر است

فصل چهارم:

 1. توابع بسل و خواص آن

فصل پنجم:

 1. دستگاه معادلات دیفرانسیل

فصل ششم: تبدیلات لاپلاس

 1. تبدیل لاپلاس
 2. خواص تبدیل لاپلاس
 3. معکوس تبدیل لاپلاس
 4. حل معادله دیفرانسیل به روش لاپلاس
 5. تبدیل لاپلاس برخی توابع

 

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی رشته ریاضی فروشگاه فایل برای همه

یک نظر بنویسید

برای استفاده از این محصول راهنمای خاصی وجود ندارد.

برای این محصول بخش رایگان برای دانلود وجود ندارد.

می توانید از بخش نظرات این محصول درخواست دانلود رایگان داشته باشید.